Si të blejmë online

  • Ofertimi

    Ofertimi është shumë proces i thjeshtë, vetëm klikoni oferto tek produkti cili ju intereson ku edhe e shihni kohëzgjatjën deri në përfundim të ankandit. Nëse një ofertues tjetër e jep ofertën më të lartë ju njoftojmë nepërmjet email.

  • Blerja

    Nëse jeni të sukseshëm në ankand keni kohë 3 ditë pune pas përfundimit ta përfundoni pagesën. Pagesa mund të bëhet në kesh në lokacionin tonë ose nepermjet bankës në xhirollogari tonë.

  • Tërheqja e artikujve

    Pasi që përfundoni pagesën artikujt duhen të tërhiqen brenda 3 ditë pune pas ankandit. Për artikujt që mund të dërgohen me post (cekët në përshkrim të produktit) ju dërgojmë të hënën dhe pagesa është shtesë. Artikujt të mëdhaja (si paleta ose mobilje) transporti organizohet nga ana juaj.

Pytje të shpeshta

Çka nënkupton "Çmimi në Dyqan"?

Çmimi në dyqan nënkupton me çfarë vlere është shit produkti ose produktet në dyqan para se të sjellët në ankand.

Si bëhet pagesa pas ankandit?

Pagesa bëhet brenda 3 ditë pune pas ankandit dhe mund të paguani në kesh në lokacionin tonë, në të gjitha pikat e MoneyGram si dhe në bankë.

Çfarë mund të bëj nëse kam ofruar gabimisht?

Nëse keni ofertuar gabimisht ju lutëm na kontaktoni sa më shpejtë nepermjet email, telefonit ose chat të na informoni.

Çfarë nënkupton shitja "Siç është"?

Shitja siç është nënkupton se Ankandet nuk merr përgjegjësi për artikujt e shitura nëse funksionojnë ose nëse janë në gjendje të rregullt.

Për çdo paqartësi na kontaktoni

Numri i telefonit: +383 45 606 506

Email Adresa: info@ankandet.com

Shkruani në chat direkt këtu