Shitni me Ne

Zgjidhni Ankandet si partnerin tuaj të shitjes dhe përfitoni nga ekspertiza dhe reputacioni ynë për besim, transparencë dhe profesionalizëm për të arritur rezultatet më të mira për artikujt dhe veturat tuaja. Ekipi ynë me përvojë dhe procesi i ankandit live e maksimizon vlerën e aseteve tuaja, duke ruajtur standardin më të lartë të transparencës gjatë gjithë procesit.

Procesi i shitjes

  1. Na jepni detajet e nevojshme për artikullin që dëshironi të shisni, dhe ne e prezantojmë në mënyrën më të mire.
  2. Pasi të jeni regjistruar në sistemin tonë dhe të nënshkruani dokumentet e nevojshme, fillon procesi i shitjes.
  3. Ekipi ynë do të reklamojë artikullin tuaj në platformat tona dhe organizojmë ankand online.
  4. Pas shitjes tuaj të sukseshme të hollat deponohen në llogarinë tuaj bankare.

Pyetje të shpeshta

A mund të tërheqën artikujt pasi janë listuar?

Artikujt mund të tërhiqen në rast se nuk dëshironi të vazhdoni me shitjen. Ju duhet të na informoni të paktën 2 ditë përpara ankandit.

Shitja a lejohet vetem për kompani ose biznese?

Shitjen e artikujve/veturave mund të bëj çdo person fizik ose kompani/biznese.

A e mundësoni transportin?

Në rast që keni nevojë ne e ofrojmë mundësinë për transport. Për më shumë rreth këtij shërbimi mund të na kontaktoni në numrin kontaktues +383 (45) 600-050.